Cuốn Sách đang được gửi vào Email của bạn.

Tuy nhiên, hãy kéo thêm xuống bên dưới
trước khi kiểm tra Email của bạn

BẠN CÓ THỂ SẼ KHÔNG NHÌN THẤY TRANG NÀY NỮA

Cuốn Bài Tập "Siêu Phễu
Có thể bạn muốn nhận quà tặng này ...

Cuốn Bài Tập - Siêu Phễu

Đây là những bài tập mà bạn phải làm để có thể xây dựng được một
Hệ thống Kinh doanh vận hành trên Internet.

Mình đang áp dụng nó và đã đạt được nhiều kết quả

PS: Cuốn bài tập này sẽ có Tên của riêng bạn


Hệ Thống Video Hỗ Trợ

Khi nhận được tài liệu thì bạn cũng được quyền truy cập vào một hệ thống các video hướng dẫn bạn thực hành từng bài tập + các câu hỏi gợi mở để bạn tự mình cải thiện được hệ thống kinh doanh của mình.

Nhóm Thành Viên

Để làm tốt được một hệ thống Phễu Bán hàng thì bạn cần một nhóm, một cộng đồng những người cùng làm và hỗ trợ nhau. Do đó mình sẽ mời bạn vào một nhóm để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất có thể

Tài Liệu Này Được Chia Sẻ 
MIỄN PHÍ

Đây là tài liệu dành cho việc hỗ trợ 
Tuy nhiên bạn cần trả một khoản phí rất nhỏ để nhận được Tài liệu này

Bao gồm:
- Phí in ấn -
- Phí Vận Chuyển Đến Tận Nhà -
- Chi phí Duy trì và cải thiện nội dung  -

Thay Vì 250.000 Đồng

Chi phí chỉ : 96.000 Đồng 

 Chú ý: Chỉ có 50 Tài liệu trong đợt đầu tiên 

 38/50 Người Đã Đăng Ký 

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.